1. Pokiaľ Vám tovar nevyhovuje svojou veľkosťou, vymeníme Vám ho za inú veľkosť. Tovar je možné vymeniť do 14 dní od prevzatia tovaru.
 2. Náklady na výmenu tovaru znáša kupujúci. Pri výmene produktu za opätovné doručenie neplatíte. Tovar Vám doručíme zadarmo.

 

Postup pri výmene:

 • Kupujúci je povinný oznámiť výmenu tovaru pred odoslaním na adresu predávajúceho prostredníctvom formulára na Výmenu/Vrátenie tovaru, kde uvedie číslo objednávky, množstvo a popis vráteného tovaru (názov, farbu, veľkosť, cenu) a popis tovaru, ktorý žiada na výmenu (názov, farbu, veľkosť, cenu).
 • Vytlačte formulár, ktorý si stiahnete TU. Vyplníte príslušné kolónky a Vaše údaje.
 • Ak nemáte tlačiareň, vyplňte formulár a zašlite ho na našu e-mailovú adresu …, do poznámky napíšete „Výmena-číslo objednávky.
 • Novo vybraný tovar prosím vyberte v rovnakej alebo vyššej hodnote, ako tovar, ktorý vraciate.
 • Zásielku s tovarom a formulárom pošlite doporučene poštou na adresu:
 • All Kinds s.r.o., Československých letcov 22, 080 06 Ľubotice
 • Na túto adresu, prosím, posielajte balíky iba cez Slovenskú poštu. V prípade voľby iného dopravcu nás kontaktujte.

 

Podmienky pre stav vrátenia tovaru:

 • Kupujúci je povinný vrátiť tovar nepoužitý, nepoškodený, v pôvodnom originálnom obale a kompletný (vrátane príslušenstva a visačiek). UPOZORNENIE: ak zákazník nevráti tovar s kompletným príslušenstvom (napr. pri podprsenke bude chýbať obal/krabica, pri župane pás na zaväzovanie), výmena, resp. vrátenie tovaru mu nebude uznané. Ak zákazník vráti tovar zaslaný v bublinkovej obálke (a nie v tvrdej krabici), výmena, resp. vrátenie tovaru mu nebude uznané. Pri poškodení originálnej krabičky zaniká kupujúcemu právo na výmenu tovaru! Krabičky a visačky obsahujú viditeľné aj skryté hologramy, ochranné známky originality tovaru, preto to nie je len obal tovaru, ale jeho súčasť.
 • Vymieňaný tovar zasielakupujúci na adresu predávajúceho doporučene (pre doklad o odoslaní), nie dobierkou. Upozorňujeme, že zásielky odoslané na dobierku nepreberieme.
 • Doklad o zaslaní tovaru predávajúcemu je kupujúci povinný uschovať.
 • Kupujúci je povinný zvoliť pri preprave taký obal, aby nedošlo k poškodeniu tovaru (napr. vhodným obalom pre zasielanie vystuženej podprsenky je krabica a nie obálka). Tovar poškodený pri preprave v dôsledku nevhodne zvoleného obalu predávajúci nie je povinný vymeniť a kupujúci nie je oprávnený žiadať vrátenie peňazí.
 • Objednaný tovar (nohavičky, tangá, plavky) je kupujúci povinný skúšať na spodnú bielizeň, aby boli dodržané základné hygienické podmienky.
 • Rozbalený pančuchový tovar nie je možné vymeniť ani vrátiť. To platí aj pre sortiment s ochranným obalom, alebo podľa hygienických podmienok povahy výrobku.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť výmenu tovaru, ak vyššie uvedené podmienky nebude považovať za splnené a tovar bude následne odoslaný späť na adresu kupujúceho. Náklady na spätné odoslanie tovaru znáša kupujúci.

Platby pri výmene:

Pri výmene tovaru môžu nastať tieto možnosti:

 • Cena nového tovaru je rovnaká ako cena vráteného tovaru– v tomto prípade nič nehradíte, vymenený tovar si už iba prevezmete od kuriéra.
 • Cena nového tovaru je vyššia ako cena vráteného tovaru– pri prevzatí balíčku s novým tovarom platíte len rozdiel v cene tovaru.

 

Vrátenie tovaru

 • Lehota pre vrátenie (odstúpenia od kúpnej zmluvy) je podľa zákona 14 dní od prevzatia zásielky, pričom je nevyhnutné, aby v uvedenej lehote doručil kupujúci predávajúcemu odstúpenie od zmluvy prostredníctvom formulára.
 • Kupujúci neuhrádza žiadny manipulačný poplatok v súvislosti s odstúpením od kúpnej zmluvy.
 • Za každý vrátený tovar predávajúci vráti peniaze prevodom na bankový účet kupujúceho do 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy.

Postup pri vrátení:

 • Vytlačte formulár, ktorý si stiahnete TU. Vyplníte príslušné kolónky a Vaše údaje.
 • Ak nemáte tlačiareň, vyplňte formulár a zašlite ho na našu e-mailovú adresu …, do poznámky napíšete „Vrátenie-Vaše priezvisko.
 • Zásielku s tovarom a formulárom pošlite doporučene poštou na adresu:
 • All Kinds s.r.o.

Sibírska 31

080 01 Prešov

 • Na túto adresu, prosím, posielajte balíky iba cez Slovenskú poštu. V prípade voľby iného dopravcu nás kontaktujte.

 

Podmienky pre stav vrátenia tovaru:

 • Kupujúci je povinný vrátiť tovar nepoužitý, nepoškodený, v pôvodnom originálnom obale a kompletný (vrátane príslušenstva a visačiek). UPOZORNENIE: ak zákazník nevráti tovar s kompletným príslušenstvom (napr. pri podprsenke bude chýbať obal/krabica, pri župane pás na zaväzovanie), výmena, resp. vrátenie tovaru mu nebude uznané. Ak zákazník vráti tovar zaslaný v bublinkovej obálke (a nie v tvrdej krabici), výmena, resp. vrátenie tovaru mu nebude uznané. Pri poškodení originálnej krabičky zaniká kupujúcemu právo na výmenu tovaru! Krabičky a visačky obsahujú viditeľné aj skryté hologramy, ochranné známky originality tovaru, preto to nie je len obal tovaru, ale jeho súčasť.
 • Vymieňaný tovar zasiela kupujúci na adresu predávajúceho doporučene (pre doklad o odoslaní), nie dobierkou. Upozorňujeme, že zásielky odoslané na dobierku nepreberieme.
 • Doklad o zaslaní tovaru predávajúcemu je kupujúci povinný uschovať.
 • Kupujúci je povinný zvoliť pri preprave taký obal, aby nedošlo k poškodeniu tovaru (napr. vhodným obalom pre zasielanie vystuženej podprsenky je krabica a nie obálka). Tovar poškodený pri preprave v dôsledku nevhodne zvoleného obalu predávajúci nie je povinný vymeniť a kupujúci nie je oprávnený žiadať vrátenie peňazí.
 • Objednaný tovar (nohavičky, tangá, plavky) je kupujúci povinný skúšať na spodnú bielizeň, aby boli dodržané základné hygienické podmienky.
 • Rozbalený pančuchový tovar nie je možné vymeniť ani vrátiť. To platí aj pre sortiment s ochranným obalom, alebo podľa hygienických podmienok povahy výrobku.
 • Darčekové poukážky späť neberieme a nie je možné vymeniť ich za hotovosť.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť vrátenie tovaru, ak vyššie uvedené podmienky nebude považovať za splnené a tovar bude následne odoslaný späť na adresu kupujúceho. Náklady na spätné odoslanie tovaru znáša kupujúci.

 

Reklamácia tovaru

 • Na tovar zakúpený sa vzťahuje záručná doba 24 mesiacov. Ku každému tovaru je priložená faktúra, ktorá slúži ako záručný doklad.
 • Záručná doba začína plynúť dňom dodania tovaru kupujúcemu.
 • Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť a bez zbytočného odkladu (najneskôr nasledujúci deň po jeho prevzatí) informovať predávajúceho o zistených závadách. Neskoršie reklamácie zjavných závad nebudú predávajúcim uznané.
 • Ku každej objednávke predávajúci zasiela na e-mailovú adresu kupujúceho faktúru v elektronickej forme, ktorá zároveň slúži ako záručný list.
 • Práva a povinnosti kupujúceho sa vo veciach neupravených týmito podmienkami riadia podľa Občianskeho zákonníka.
 • Predávajúci ručí kupujúcemu za odoslanie tovaru v rámci dohodnutej dodacej doby, za cenu tovaru v čase objednávky, za kvalitné zabalenie tovaru a za dodanie správneho tovaru.
 • Predávajúci neručí kupujúcemu za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú poštou alebo kuriérom (alebo udaním nesprávnej adresy kupujúceho), za prípadné nedodanie tovaru (vinou dodávateľa), za poškodenie zásielky zavinené poštou alebo kuriérskou spoločnosťou (v takom prípade je nutné uplatňovať reklamáciu priamo na pošte alebo u kuriérskej spoločnosti).
 • Zo záruky sú vyňaté chyby a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nesprávnym zaobchádzaním, používaním alebo ošetrovaním výrobku.

Postup pri reklamácii:

 • Kontaktujte nás emailom alebo telefonicky.
 • Kupujúci je povinný popis zistenej závady s číslom objednávky, zaslať prostredníctvom reklamačného formulára (TU) bezodkladne po tom, čo závadu zistil.
 • Poškodený tovar je kupujúci povinný zaslať až na výzvu predávajúceho na svoje náklady.
 • Zásielku s tovarom a formulárom pošlite doporučene poštou na adresu:
 • All Kinds s.r.o.

Sibírska 31

080 01 Prešov

 • Na túto adresu, prosím, posielajte balíky iba cez Slovenskú poštu. V prípade voľby iného dopravcu nás kontaktujte.
 • Predávajúci dodá vymenený tovar kupujúcemu na svoje náklady.
 • Ak kupujúci pri preberaní tovaru od pošty alebo kuriéra zistí, že obal dodaného tovaru je poškodený, nie je povinný tovar prevziať.
 • Ak sa kupujúci rozhodne tovar aj napriek poškodeniu obalu prevziať, je povinný toto prevzatie potvrdiť pracovníkovi pošty alebo kuriérovi až po skontrolovaní tovaru.
 • Reklamácia vrátane odstránenia závady bude vybavená najneskôr do 30 dní od doručenia zásielky predávajúcemu, prípadne v termíne, na ktorom sa kupujúci s predávajúcim dohodne.